Javno savjetovanje - Nacrt Plana zdravstvene zaštite u Karlovačkoj županiji od 2022. do 2025. godine