Vijesti     -     Kontakti

Rezultati Javnog poziva za sufinanciranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2021. godini

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

Sukladno provjeri ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva za sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2021. godini KLASA: 302-01/21-01/44; URBROJj: 2133/1-15/02-21-2, od 27. rujna 2021. godine, Karlovačka županija izvršila je provjeru formalnih uvjeta Javnog poziva kao i procjenu kvalitete pristiglih prijava.

Javni poziv je objavljen 27. rujna 2021.godine te su prijavitelji svoje projektne prijave mogli podnijeti zaključno sa 27. listopada 2021.godine.

Ukupno je, u razdoblju trajanja Javnog poziva zaprimljeno 23 prijave koje su upućene u fazu administrativne provjere, odnosno fazu provjere ispunjavnja formalnih uvjeta Javnog poziva.

Po provedbi administrativne provjere projektnih prijava pristiglih na Javni poziv, u daljnju proceduru je upućena 21 prijava.

Brza antigenska testiranja - termini i lokacije

k 19U nastavku Vam donosimo lokacije za brza antigenska testiranja na području Karlovačke županije:

  • GRAD KARLOVAC

a) Dom zdravlja Karlovac

- LOKACIJA – Vojarna Luščić

- VRIJEME: PON – 12,00 do 17,00

                    UTO – 12,00 do 15,00

                     SRI – 12,00 do 17,00

                     ČET – 12,00 do 15,00

                     PET – 12,00 do 15,00

                     SUB – 12,00 do 14,00

                     NED – 08,00 do 13,00

Župani u Slavonskom Brodu o aktualnostima u obrazovanju, zdravstvu i javnom prijevozu

 IMG 9a594ca53254ecaa6d1c411035335b21 V

Sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija održana je u četvrtak 25. studenog u Velikoj dvorani Brodsko-posavske županije. Uz župane, sudjelovali su predstavnici resornih ministarstva s kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima na području obrazovanja, zdravstva i javnog linijskog prijevoza. U ime Karlovačke županije u radu sjednice su sudjelovale županica Martina Furdek Hajdin te zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar.

Sastanak županijskih službenika za odnose s javnošću s ravnateljem Agencije za elektroničke medije

big 4srvUXs9YWFi6OVYete3

Online sastanak na temu Zakona o elektroničkim medijima između županijskih službenika za odnose s javnošću i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josipa Popovca održan je u ponedjeljak, 22. studenog. 

Zakonom o elektroničkim medijima uređuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa. Njime su u nacionalno zakonodavstvo transponirane odredbe direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup i dijelom odredbe Direktive o zavaravajućem i usporednom oglašavanju, koje svaka sa svojeg stajališta uređuju područje audiovizualnih medijskih usluga.

Ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac istaknuo je važnost lokalnih medija, koja je posebno došla do izražaja za vrijeme pandemije koronavirusa. "Kroz pandemiju smo vidjeli koliko je lokalni medij bitan, primjerice u Petrinji nakon potresa lokalni radio nije bio u funkciji četiri dana, a nakon toga je komunikacija prema građanima krenula protočnije. Intencija zakonodavca je da se ostvari još bolja suradnja između lokalne samouprave i lokalnih medija", istaknuo je Popovac. 

U ime Karlovačke županije na sastanka su sudjelovali Ivana Rumenović Novinić i Bernardo Pahor. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost