Vijesti     -     Kontakti

Županijske tvrtke i ustanove

Zdravstvene ustanove

Zdravstvene ustanove

OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Andrije Štampara 3, 47000 Karlovac
tel. 047/ 608 - 100
- ravnatelj: Nikša Antica, dipl.iur.

OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN
Bolnička ulica 38, 47300 Ogulin
tel. 047/ 819-700
- ravnatelj: Davor Vukelja, dr.med.spe.opće kirurgije u uži spec. traumatologije

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA
Josefa Jeruzalema 7, 47250 Duga Resa
tel. 047/ 819-099
- ravnatelj: Višnja Mihalić – Mikuljan, dr. med., sub. spec. internist gastroenterolog

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-277
- ravnatelj: Tatjana Šterk - Tudić, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
Bana Josipa Jelačića 4 47250 Duga Resa
tel. 047/ 841-005
- ravnatelj: Melita Trgovčić, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA OGULIN
B. Frankopana 14, 47300 Ogulin
tel. 047/ 522-237
- ravnatelj: Zlata Kurelac, dipl. oec.

DOM ZDRAVLJA SLUNJ
Plitvička 18a, 47240 Slunj
tel. 047/ 777-334
- ravnatelj: Ivanka Magdić, dipl. iur.

DOM ZDRAVLJA OZALJ
Kolodvorska 2, 47280 Ozalj
tel. 047/ 731-002
- ravnatelj: Nada Diković, dr. vet. med.

DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ
A. Hebranga 24, 47220 Vojnić
tel. 047/ 883-104
- ravnatelj: Vlasta Novosel, dipl. ing.

KARLOVAČKA LJEKARNA
Kralja Tomislava 19a, 47000 Karlovac
tel. 047/ 614-726
- ravnatelj: Snježana Skukan, mag. pharm.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-258
- ravnatelj: Branko Zoretić, mag. oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel:047/804-032
- ravnatelj: Perica Vucelić, mag.med.teh.

Edukacijski centar
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel:047/804-032

SUVAG - Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora
Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 613-455
- ravnatelj: Vesna Pavlačić, mag. logoped

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI
Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
tel. 047/ 411-279
- ravnatelj: Andreja Navijalić, prof.

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost