Javno savjetovanje - Nacrt Plana promicanje zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine