Javno savjetovanje - Nacrt Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije