Zakonska regulativa i propisi

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA:

Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a koji sadrži propise iz područja zaštite okoliša, vodnog gospodarstva, zaštite zraka, zaštite klime i ozonskog sloja, otpada, zaštite prirode, zaštite mora i priobalja te energetike.


ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO:

Propisi su dostupni na službenoj web stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za prostorno uređenje i za gradnju

Sustav eDozvola dostupan je za podnositelje zahtjeva na web stranici Ministarstva, kao javni servis putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje akata za građenje elektronskim putem.