Vijesti     -     Kontakti

Ured župana

Zaklade

Zaklade

  • Vođenje upravnog postupka upisa u Registar zaklada; potrebno je dostaviti: Zahtjev za upis u Registar zaklada (Obrazac broj 2), upravna pristojba u iznosu od 35,00 Kn državnog biljega, akt o osnivanju zaklade javnobilježnički ovjeren, odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade, odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade, preslika osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje, zapisnik o radu sa odlukama, dva primjerka statuta Zaklade

  • Vođenje upravnog postupka upisa promjene u Registar zaklada; dostaviti: zahtjev za upis promjena u Registar zaklada 2x, upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn državnog biljega, zapisnik o radu sa odlukama tijela zaklade, nadležnog za donošenje odluke, preslike osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost