Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština

Vijećnici

Vijećnici

VIJEĆNICI

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
2021. - 2025.

1.     

mr. sc. VLADO JELKOVAC

HDZ

2.     

TOMISLAV LIPOŠĆAK

HDZ

3.     

TOMISLAV JELKOVAC

HDZ

4.     

ŽELJKO ŠTAJCER

HDZ

5.     

mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ

HDZ

6.     

JADRANKA GOLUBIĆ

HDZ

7.     

VJEKOSLAV BITUNJAC

HDZ

8.     

MARIO KUTLEŠA

HDZ

9.     

IVAN POŽEGA

HDZ

10.  

HRVOJE ZORETIĆ

 HDZ

11.  

IVANA PRPIĆ

HDZ

12.  

MATIJA KATIĆ

HDZ

13.  

DUBRAVKO GALIĆ  

HDZ

14.  

ZORAN VUČINIĆ 

HDZ

15.  

STJEPAN BENCETIĆ

HDZ

16.  

IVAN MILAŠINČIĆ

HDZ

17.  

DADA VIŠNJIĆ

HDZ

18.  

MLADEN MATIĆ

 HDZ

19.  

DAMIR ŠKRTIĆ

HDZ

20.  

DRAGUTIN BELAVIĆ

HSLS

21.  

MILAN HODAK

HDZ

22.  

STJEPAN MIKULANDRIĆ

SDP

23.  

IVANA SALOPEK 

SDP

24.  

SREĆKO CURMAN

SDP

25.  

KATARINA SRAKOČIĆ 

SDP

26.  

EHLIMANA PLANINAC

SDP

27.  

IVAN VUKOVIĆ

SDP

28.  

BISERKA VRANIĆ

SDP

29.  

NENAD KATIĆ

SDP

30.  

ZDENKO MOČNIK

HSS

31.  

DANKO BUTALA 

DP

32.  

IVA KUČINIĆ RADOŠEVIĆ    

DP

33.  

DEJAN GORŠĆAK

DP

34.  

ALENKO RIBIĆ

DP

35.  

DUBRAVKO GOLUBIĆ

MOŽEMO!

36.  

GORAN ILIĆ

MOŽEMO!

37.  

DIMITRIJE BIRAČ

Nova ljevica

38. NENAD VUKADINOVIĆ SDSS

Popis udjela članova/članica Županijske skupštine Karlovačke županije u vlasništvu poslovnog subjekta

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 5. stavak 1. podstavak 4) navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Popis udjela članova/članica Županijske skupštine u vlasništvu poslovnog subjekta

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost