Vijesti     -     Kontakti

Župan

ŽupanicaMartina Furdek-Hajdin, 

županica Karlovačke županije, dipl. ing. arh.


  DSC3707 2

Datum rođenja:  30. 09. 1972. godine

Obrazovanje:

1991.-1998.       diplomirani inženjer arhitekture

                           Arhitektonski fakultet, Zagreb

1987.-1991.       Gimnazija Karlovac, Karlovac

Tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim jezikom.

Članica je Hrvatske udruge inžinjera i arhitekata, Udruge „Nikola Tesla Network“ čija je potpredsjednica.

Kao diplomirani inženjer arhitekture na početku karijere radi u privatnim arhitektonskim biroima na poslovima izrade cjelovite projektne dokumentacije.

Od 2006. do 2007 godine zapošljava se u Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom se zapošljava u Gradu Karlovcu najprije kao savjetnik za prostorno planiranja, a potom kao pročelnica za prostorno planiranje i graditeljstvo te kao pročelnica za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša.

U mandatima pročelnice osobito se zalagala za projektnu realizaciju gospodarskih i infrastrukturnih zahvata, vođenje investicija za poduzetnike i gospodarstvenike            te su pokrenuti brojni uspješni razvojni projekti kao zamašnjak daljnjem razvoju grada Karlovca. Od kolega i suradnika ubrzo je prepoznata kao istinski pregalac struke kojeg odlikuje sklonost timskom radu i njegovanju poticajne radne okoline.

Od 2017. godine obnaša dužnost dožupanice a od 1. rujna 2020.  godine i dužnost županice.

Iako je Županiju preuzela  u vrijeme krize uzrokovane korona virusom, potresa i ostavke aktualnog župana, vrlo uspješnim radom ponudila je i provela dobre poteze zadržavši stabilan proračun i osiguravajući nastavak razvojnih programa istovremeno otvarajući prostor novim idejama i tehnologijama. 

Zalaže se za stvaranje svih potrebnih preduvjeta koji će podići kvalitetu života u svakom kutku Karlovačke županije. Programom „407 za 047“ stvorena je jedinstvena baza projekata koji se realiziraju u svrhu unapređenja života stanovnika. Snažna orijentacija prema korištenju raspoloživih EU sredstava za realizaciju što većeg broja projekata i ostvarivanja kvalitetnijeg socijalnog dijaloga, jedna je od glavnih načela njezinog dosadašnjeg rada. Kroz daljnji razvoj gospodarstva u svrhu stvaranja novih radnih mjesta, okosnica rada Martine Furdek Hajdin jest ravnomjeren razvoj županije, podizanje razine kvalitete predškolskog i školskog obrazovanja i odgoja te stvaranje poticajnog okruženja posebice za mlade generacije. Uz već brojne uspješno provedene projekte, Martina Furdek Hajdin odgovorno će se zalagati za daljnji prospritet Karlovačke županije.

 

 

 
 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost