Vijesti     -     Kontakti

Upravni odjel župana

O nama

Adresa: A. Vraniczanya 2, Karlovac
Telefon: 047/666-101; 666-146
Telefaks: 047/666-261; 666-263

Pročelnik: Bernardo Pahor, dipl. pol.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost: Upravni odjel župana obavlja stručne i administrativno tehničke poslove u svezi protokola, odnosa s javnošću, unapređenja rada lokalne samouprave, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i državnim tijelima, informatizacije upravnih tijela te gospodarenja imovinom Županije.

U Uredu župana obavljaju se poslovi podijeljeni u sljedeće grupe:

  • poslovi podrške radu župana i njegovih zamjenika
  • poslovi protokola, organizacije manifestacija, obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, poslovi odnosa s javnošću
  • uređivanje i vođenje internet stranice Karlovačke županije
  • poslovi međuregionalne i međunarodne suradnje
  • poslovi javne nabave
  • poslovi informatičke potpore svim županijskim upravnim tijelima

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost