Vijesti     -     Kontakti

Upravni odjel za financije

O nama

Pročelnica Upravnog odjela: Maria Stojković, univ.spec.oec
Adresa: A. Vraniczanya 2, 47000 Karlovac (prvi kat)
Telefon: 047/666-119
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

E-mail adresa za slanje e-računa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovno vrijeme Upravnog odjela za financije sa strankama: ponedjeljak-petak 08-14 sati

Djelatnost Upravnog odjela:

 • obavlja poslove vezane uz planiranje, pripremu i izradu Proračuna, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, izradu pratećih akata, prati izvršenje Proračuna, izrađuje godišnje i polugodišnje Izvještaje o izvršenju Proračuna i izrađuje periodične izvještaje o izvršenju Proračuna
 • prati i koordinira ostvarenje proračunskih prihoda
 • obavlja poslove kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih/izvanproračunskog korisnika, trgovačkih društava i ustanova čiji je osnivač/vlasnik/suvlasnik
 • prati financijsko poslovanje pravnih osoba čiji je osnivač/vlasnik/suvlasnik Županija
 • utvrđuje rješenjem porez na cestovna motorna vozila
 • prati i surađuje na provedbi EU projekata
 • obavlja poslove vezane uz zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje
 • obavlja financijsko poslovanje Županije i računovodstveno-knjigovodstvene poslove Županije
 • vodi poslovne knjige i pomoćne evidencije
 • izrađuje propisane financijske izvještaje i vodi blagajničko poslovanje Županije
 • prati stanje i promjene na materijalnoj i nematerijalnoj imovini
 • obračunava i isplaćuje plaću i drugi dohodak
 • izrađuje i provedi akte kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonima i podzakonskim propisima.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost