Vijesti     -     Kontakti

Upravni odjel za školstvo

O nama

Pročelnica Upravnog odjela: mr. sc. Marija Šćulac
Adresa: A. Vraniczanya 4, 47000 Karlovac (2. kat)
Telefon: 047/666-191, 047/666-158
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije uređen je Odlukom Županijske skupštine o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Karlovačke županije (usvojena na 20. sjednici Županijske skupštine održanoj 20.12.2019. god.):

Upravni odjel za školstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • školstvo i predškolski odgoj,
 • visoko školstvo,
 • mladež,
 • kulturu,
 • tehničku kulturu,
 • sport,
 • informiranje,
 • odnose s vjerskim zajednicama, kao i udruge građana iz navedenih područja.

Upravni odjel za školstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnosi na:

 • nadzor nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova,
 • raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga rada u skladu sa zakomom,
 • plan upisa djece u osnovnu školu: prijevremeni upis ili odgoda upisa djece u osnovnu školu,
 • prijave upisa učenika u srednje škole kroz propisanu informacijsku aplikaciju,
 • utvrđivanje primjerenog oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju,
 • donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama,
 • evidencija zaposlenika u školskim ustanovama: prijava potreba za zapošljavanjem, puna/nepuna satnica i sl.
 • uključivanje učenika u nastavu hrvatskog jezika (azilanti),
 • utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića, te nadzor nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta za prostore u kojima se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta,
 • vođenje registra sportskih djelatnosti.

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost