Vijesti     -     Kontakti

Kontakti

Ured župana


Zamjenici župana Karlovačke županije

Dejan Mihajlović

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-140

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Zamjenik županice Karlovačke županije

Vesna Hajsan Dolinar

Vesna Hajsan Dolinar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: Tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Zamjenica županice Karlovačke županije


Ured županice

Bernardo Pahor

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-146

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Privremeni pročelnik Ureda županice

Bruno Bajac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-141

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši savjetnik za pravne poslove - tajnik Županijske skupštine

Ivona Bandula (zamjena za Ivanu Mihalić)

tel: 047/666-131

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za pravne poslove

Kristina Milašinčić

Križanićeva 11

tel: 047/666-113

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za financije i udruge

Mirjana Pinušić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-130

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referentica za pripremu sjednica

Silvana Magdić

tel: 047/666-163

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Slavica Klarić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-133

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za analitičko planske poslove

Tihana Ivasić

Križanićeva 11

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-132

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viša referentica za udruge


Odsjek za opće poslove, protokol i odnose s javnošću

Ivana Basarac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-100

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Ivana Kolić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Ivana Rumenović Novinić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-166

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Josip Ribar

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-155

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik za poslove zaštite na radu, vatrogastvo i razminiranje

Martina Kiseljak

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-168

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

Valentina Resovac

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-102

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditeljica projekta Interreg Italy - Croatia STREAM


Odsjek za informatiku i uredsko poslovanje

Matija Palalić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-154

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditelj odsjeka

Damir Hlaj

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-244

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši stručni suradnik za digitalizaciju i informatizaciju - vježbenik

Mirjana Leš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-143

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Nevenka Okičić Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-200

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice

Miljenka Vučić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/522-348

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Referent za poslove pisarnice – mjesto rada Ogulin

Ruža Pleš

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

https://www.kazup.hr

Namještenik za poslove pisarnice

Drago Tropčić

tel: 047/666-137

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za uredsko poslovanje

Bruno Dujmović

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-153

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Stručni referent za informatiku i digitalizaciju


Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove

Nikolina Žužić

tel: 047/666-260

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Samanta Macan

tel: 047/666-285

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu i tehničke poslove

Anita Tomić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-258

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Viši referent za javnu nabavu

Pernille Schiøtt Mrzljak

tel: 047/666-260

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnica za gradnju i održavanje


Pododsjek za tehničke i pomoćno tehničke poslove

Nives Matan

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-147

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Voditeljica Podosjeka za tehničke i pomoćno tehničke poslove

Nada Medved

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-145

Čistačica

Ljiljana Šaban

Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Čistačica

Željko Stepić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Vozač

Damir Stojković

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Portir-domar

Tihomir Trgovčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-149

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Portir-domar

Jasmin Filipčić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-111

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Portir-telefonista

Dalibor Rade

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/656-333

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

https://www.kazup.hr

Portir-telefonista

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost