Pročelnica:


Maria Stojković

Tel: 047/666-119
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Z
amjenik pročelnice:


Davide Dujmić

tel: 047/666-119; 047/666-202

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik pročelnice


Dario Cindrić

A. Vranyczanya 2

47000 Karlovac Karlovačka županija

tel: 047/666-133

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

http://www.kazup.hr

Viši referent za analitičko planske poslove

Mira Baron

tel: 047/666-175

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Glavni knjigovođa

Dijana Galović

tel: 047/666-176

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za proračunsko računovodstvo

Marina Kasunić

tel: 047/666-172

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvene poslove

Barbara Beljan

tel: 047/666-251

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvene poslove

Kristina Milašinčić (zamjena za Barbaru Beljan)

tel: 047/666-251

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvene poslove

Marina Čunko

tel: 047/666-113

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za analitičko-planske poslove i decentralizaciju

Ivana Profozić

tel: 047/666-127

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Računovodstvena referentica za proračun i upravna tijela

Ivana Šafar

tel: 047/666-177

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za analitičko-planske poslove i decentralizaciju