Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za gospodarstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

OPIS DJELATNOSTI:

 • odgovorno provođenje Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske i Strategije razvoja turizma Karlovačke županije
 • razvoj javne turističke infrastrukture na području Karlovačke županije
 • planiranje, koordinacija i praćenje rada Turističke zajednice Karlovačke županije
 • praćenje i analiza trendova u turizmu te kreiranje i provođenje programa za razvoj turizma
 • provođenje, praćenje i analiza propisa iz područja turizma
 • izrada dokumentacije potrebne za kandidiranje projekata kojih je nositelj Županija po natječajima iz nacionalnih, inozemnih izvora sredstava te strukturnih i investicijskih fondova EU kao i provođenje projekata iz područja turizma te sastavljanja izvještaja o provedenim projektimaobavljanje stručnih poslova iz područja turizma
 • stvaranje preduvjeta za investicije te planski i održivi razvoj turizma i zaštitu okoliša na području Karlovačke županije

UGOSTITELJSTVO

 • utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata
 • razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike

DADILJE

 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

TURIZAM

 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata
 • utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju
 • izdavanje EU potvrda za turističke vodiče

TRGOVINA

 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
 • izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara

TRGOVINA:

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO:

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost