Vijesti     -     Kontakti

Zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar: Zdravstvena usluga za pacijente će se poboljšati!

mreznica
U 5 Domova zdravlja Karlovačke županije te u Zavodu za javno zdravstvo nedavno je potpisano ukupno 13 ugovora o specijalizaciji, za koje je novac osiguran u Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Kvaliteta zdravstvene usluge u svim tim ustanova time će se poboljšati, čulo se na konferenciji za novinare u Uredu županice. Konferenciji su prisustvovale zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar, pročelnica UO za hrvatske branitelje i zdravstvo Maja Vučinić Knežević, te ravnateljica Doma zdravlja Ogulin Zlata Kurelac.

Mrežnica u Dugoj Resi i Mrežničkom Brigu i dalje je izvrsne kakvoće

tncmreznica9Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije uzorkovao je rijeku Mrežnicu  dana 15.7.2023. u 13:38 sati na lokaciji 50 metara nizvodno od slapa kod Puškarića u Zvečaju. Prema rezultatima ispitanih pokazatelja,na spomenutom području Mrežnica je dobrog ekološkog stanja prema zahtjevima Uredbe o standardu kakvoće voda (NN 96/2019, NN 20/2023).

Navedena lokacija uzorkovanja nije uključena u monitoring kakvoće voda za kupanje, ali Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u sezoni kupanja svake godine ispituje kakvoću rijeke Mrežnice na lokacijama koje se tradicionalno koriste za kupanje u Dugoj Resi i Mrežničkom Brigu sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

Obilazak stradalog područja - štete se otklanjaju

ribnikoluja8

Prema podacima Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, na području Karlovačke županije u jučerašnjem nevremenu oštećeno je ukupno 238 kuća i više od 290 gospodarskih i pomoćnih objekata. U otklanjanju šteta, na području županije ukupno je angažirano 187 vatrogasaca sa 47 vatrogasnih vozila, te 7 pripadnika HGSS-a.

 Najteže je stradao Ribnik, gdje su stradale 153 kuće i više od 150 gospodarskih objekata, te susjedno Žakanje, u kojemu je oštećeno 50 kuća više od 100 gospodarskih objekata. Te dvije općine obišla je načelnica Stožera, zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar sa suradnicima.

Osigurano 7,5 milijuna eura pomoći za gospodarstva pogođena afričkom svinjskom kugom

fotkaU skladu s epidemiološkim stanjem na terenu objavljena je nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge. Nove mjere odnose se na zaštitu, kontrolne preglede, eutanaziju i zbrinjavanje životinja na gospodarstvima, kao i mjere sigurnosti koje se moraju primjenjivati u lovištima. Naredba je dostupna na poveznici.

Između ostalog, novom Naredbom dozvoljeno je držanje svinja u zoni zaštite i nadziranja isključivo na objektima više biosigurnosne kategorije 3 i 4, pri čemu će se objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 te svim dodatnim uvjetima biosigurnosti propisanim Naredbom omogućiti rekategorizacija.  Također, na području županija visokog rizika izvan zona zaštite, nadziranja i zaraženih zona, propisuju se dodatne mjere radi sprječavanja širenja i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost