Vijesti     -     Kontakti

Novi vrtić u Bosiljevu pohađat će 14 mališana

20201015 091544

U cilju jačanja demografskih kretanja na području Karlovačke županije, osnaživanja općina i ruralnih krajeva, a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, Karlovačka županija 2019. godine pokrenula je postupak ustroja jedinica za provođenje programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu u općinama, odnosno školama u kojima vrtić dotad nije bio ustrojen. Tako su u suradnji Županije, matičnih škola i Općina u posljednjih godinu dana ustrojeni vrtići pri školama u Tounju, Lasinji, Saborskom i Cetingradu.

Karlovačka županija sufinancirala je popravak krovišta Crkve u Bosiljevu

20201015 093415

U četvrtak, 15. listopada, zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar, obišla je završene radove na krovištu Crkve u Bosiljevu. Nedavno je došlo do oštećenja dijela krovišta Crkve, koje je prokišnjavalo pa je postojala opasnost daljnjeg propadanja krovišta i unutrašnjosti Crkve.

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je sukladno Zakonu o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 96/03 i 33/05) i članku 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj 111/05) raspisalo Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2020. godini.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021.

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021. objavljen je 15. listopada 2020. godine na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i ostat će otvoren do četvrtka, 29. listopada 2020. godine.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost