Vijesti     -     Kontakti

Županica posjetila Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

IMG 20201218 131716 1Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin obišla je danas djelatnike Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije kako bi im zahvalila za sav trud koji ulažu u borbi protiv koronavirusa. Županicu je ugostio ravnatelj ZZJZ Branko Zoretić istaknuvši ovom prilikom neizmjeran doprinos svih svojih djelatnika, pogotovo u ovo vrijeme povećanog obima posla i sve zahtjevnijih potreba na terenu. 

Od prvog zabilježenog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj do danas svakako jedna od najvažnijih karika u suzbijanju virusa su epidemiolozi kojih je trenutno u ZZJZ Karlovačke županije svega troje. Voditeljica službe za epidemiologiju dr.Biserka Hranilović pohvalila je svoje kolege napomenuvši kako unatoč iscrpnom radu, nerijetko i po cijele dane i dalje s jednakim žarom rade kako bi pomogli da se ova situacija što prije završi.

S obzirom da je od listopada ove godine ZZJZ Karlovačke županije preuzeo PCR testiranje na COVID-19 (DRIVE IN) morali su i zapošljavati nove djelatnike, a jedni od njih su djelatnice koje rade na Drive in-u. Rad u vrlo teškim uvjetima s obzirom na zimske uvjete i hladnoću, a kako i same ističu ponekad preuzimaju i ulogu redara, nije ih omeo da i dalje vole posao koji rade. Sama činjenica da po nekoliko sati moraju biti u zaštitnom odijelu u stalnom kontaktu sa potencijalno zaraženim osobama , pokazuje njihovu hrabrost i energiju.

Održana Skupština Turističke zajednice Karlovačke županije

DSC 0021Turistička zajednica Karlovačke županije je u četvrtak, 17. prosinca u prostorima Starog grada Ozlja održala Izbornu skupštinu, s ciljem usklađenja sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Sastanak sa predstavnicima Hrvatskih cesta

DSC 0001Na inicijativu Karlovačke županije, u četvrtak 17. prosinca održan je on line sastanak na temu projekata Hrvatskih cesta na području Karlovačke županije.

Programi UO za gospodarstvo za 2021.godinu

DSC 0015Županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin i pročelnica UO za gospodarstvo Ana Valić predstavile su danas u Ozlju programe za koje će u 2021.godini voditi UO za gospodarstvo. Tom prigodom u Starom gradu Ozlju je održana i Izborna skupština Turističke zajednice

Karlovačke županije gdje je novoizabrani direktor TZ Karlovačke županije Željko Fanjak predstavio svoj program rada.

Novi Program unapređenja turizma na području Karlovačke županije u 2021. godini  usmjeren je na povećanje kvalitete javne turističke infrastrukture te manifestacijske ponude u turizmu s ciljem razvoja i unapređenja kvalitete destinacijskog proizvoda te vidljivost destinacije na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu.

Za provedbu Programa u Proračunu Karlovačke županije za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu 500.000,00 kuna, a Program će se provoditi kroz dvije mjere: Razvoj javne turističke infrastrukture te Potpore turističkim manifestacijama većeg značaja. U sklopu mjere Razvoj javne turističke infrastrukture, financirat će se uređenje, opremanje i označavanje  biciklističkih, pješačkih, planinarskih I drugih staza, penjališta, odmorišta, kupališta, vidikovaca, šetnica i sl. ili izrada projektne dokumentacije za isto. Mjerom Potpora turističkim manifestacijama većeg značaja, financirati će se troškovi organizacije manifestacija, osiguranja, izrade promotivnih i informativnih materijala te oglašavanje.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovoga programa su Jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), Turistička zajednica Karlovačke županije, Turističke zajednice područja, gradova i općina i Javne ustanove s područja Karlovačke županije.

Pri stručnom vrednovanju i ocjeni projektnih prijava, primijenit će se kriteriji i mjerila kojima će se posebno vrednovati povezanost sa drugim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini, ekološka prihvatljivost, pristupačnost osobama sa invaliditetom te indeks razvijenosti područja na kojem se projekt provodi, a vezano za manifestacije, i vrijeme održavanja manifestacije te promocija promocija specifičnih oblika turizma u skladu sa Strategijom razvoja turizma Karlovačke županije.

Program poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini, u skladu sa Razvojnom strategijom Karlovačke županije, ima za cilj pripremu kapitalnih projekata na lokalnoj razini za prijavu na EU fondove u narednom programskom razdoblju te, posljedično, veću apsorpciju sredstava EU fondova i unapređenje provedbe kapitalnih projekata na lokalnoj razini.

Za provedbu Programa u Proračunu Karlovačke županije za 2021. godinu osigurana su sredstva u iznosu 1.000.000,00 kuna. Program će se provoditi kroz dvije mjere: Sufinanciranje izrade studijske i projektno-tehničke dokumentacije za kapitalne gospodarske i infrastrukturne projekte koji se u narednom periodu planiraju prijaviti na EU fondove i Sufinanciranje vlastitog financijskog udjela korisnika (jedinice lokalne samouprave) pri provedbi odobrenih gospodarskih i infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz EU i nacionalnih fondova.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovoga Programa su jedinice lokalne samouprave sa područja Karlovačke županije koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17) razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu.

Pri stručnom vrednovanju i ocjeni projektnih prijava, primijenit će se kriteriji i mjerila kojima će se posebno vrednovati razvojni karakter projekta, mogućnost daljnjeg sufinanciranja kroz EU fondove, usklađenost sa EU ciljevima za programsko razdoblje 2021. – 2027. , stupanj razvijenosti prijavitelja i povezanost sa drugim projektima na lokalnoj i regionalnoj razini.

Osnovni preduvjet za prijavu na oba programa je usklađenost sa prostorno-planskom dokumentacijom, Razvojnom strategijom karlovačke županije 2020.+ te Strategijom razvoja turizma karlovačke županije do 2025. godine.

Javni poziv za oba Programa raspisuje Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, koji je zadužen za administrativne, organizacijske i druge poslove pri njegovoj provedbi.

Postupak elektronskog savjetovanja traje do 7. siječnja 2021. godine i nalazi se na poveznici

https://www.kazup.hr/index.php/savjetovanja-u-tijeku

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost