Vijesti     -     Kontakti

Županica položila kamen temeljac za novu stambenu zgradu u Grabriku

odeta

Svečanim polaganjem kamena temeljca, počela je gradnja i treće zgrade u nizu investitora VV projekti u karlovačkoj gradskoj četvrti Grabrik. Kamen temeljac zajednički su položili županica Martina Furdek Hajdin, investitor Vladimir Vuković, zamjenica gradonačelnika Karlovca Ivana Fočić i projektantica Tatjana Basar. 

Radni sastanak županice s predstavnicima LAG-ova Vallis Colapis i Petrova Gora

lag

U Uredu Župana Karlovačke županije je u srijedu, 23. lipnja, održan sastanak županice Martine Furdek Hajdin, zamjenika županice Dejana Mihajlovića i suradnika s predstavnicima LAG-ova Vallis Colapis i Petrova Gora na temu planiranja suradnje za provedbu ESIF za buduće programsko razdoblje 2021. – 2027. godina. Ispred LAG – a Vallis Colapis nazočio je voditelj Milan Medić a ispred LAG-a Petrova Gora sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora i svi načelnici Općina s područja djelovanja ovog LAG-a.

U razgovoru se osvrnulo na prethodno programsko razdoblje te EU sredstava povučena od strane LAG-ova na području njihovih djelovanja te je dogovoren način pripreme za novo programsko razdoblje ponajviše na području edukacije stručnog kadra. U tu svrhu, dogovorena je daljnja aktivna suradnja između LAG- ova Vallis Colapis i Petrova Gora.

U Cetingradu županica održala sastanak na temu realizacije Regionalnog distributivnog centra Cetingrad

CetingradŽupanica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, sa suradnicima - zamjenikom ravnatelja Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Krunoslavom Kraljem, ravnateljem Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije Mariom Kečkešom i privremenom pročelnicom UO za gospodarstvo Karlovačke županije Anom Valić, održala je danas, 24. lipnja, radni sastanak u Općini Cetingrad. U ime Općine, sastanku su prisustvovali načelnica Marina Kalić i zamjenik načelnice Osman Mušić.

Glavna tema sastanka bio je dogovor daljnjih koraka u cilju realizacije projekta Regionalnog distributivnog centra za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu, za koji je Karlovačka županija financirala izradu projektne dokumentacije, odnosno idejnog rješenja, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj ratarstva, voćarstva i gospodarskih aktivnosti vezanih uz preradu istih, kako na području same općine, tako i ostalih gravitirajućih općina tog dijela Karlovačke županije.

Pored toga, Općina Cetingrad upoznala je županicu sa svojim projektima i njihovom problematikom te je dogovoren način suradnje i pomoći Karlovačke županije u rješavanju istih.

Županija financira ugradnju dizala u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu

Ekonimska

U nazočnosti zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar su u četvrtak, 24. lipnja, u prostoru Ekonomsko-turističke škole Karlovac, ravnateljica škole Lidija Mikšić i vlasnik građevinske tvrtke GIPS-MONT Stipo Adžaga, potpisali Ugovor o izvođenju radova na projektu ugradnje dizala i izmještanja sanitarnog čvora za nastavnike. Projekt je ukupno vrijedan 630 tisuća kuna, a u cijelosti će ga financirati Karlovačka županija.

Istovremeno je, u ime Karlovačke županije, zamjenica županice Vesna Hajsan Dolinar potpisala Odluku o financiranju projekta. Ovim projektom će Ekonomsko-turistička škola u Karlovcu biti prva škola u Karlovačkoj županiji koja će imati ugrađeno dizalo i na taj način unaprijediti mogućnosti rada za učenike s posebnim potrebama, kojih nekolicina pohađa i ovu školu. Projekt bi trebao završiti do 31. kolovoza ove godine te bi novu školsku godinu škola započela s ugrađenim dizalom koje će pokriti sve tri etaže na kojim se proteže školski prostor.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost