Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za školstvo / Odgoj i obrazovanje

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjoškolske ustanove su srednje škole i učenički domovi. Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima. Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne ustanove, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Karlovačka županija ima osnivačka prava nad 13 srednjih škola i 2 učenička doma, što je utvrđeno Odlukom tadašnjeg Ministarstva prosvjete i športa od 01.02.2002. godine o prijenosu osnivačkih prava.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost