Vijesti     -     Kontakti

9. sjednica Županijske skupštine

KLASA:024-02/22-01/17
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 15. lipnja 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

9. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 24. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 9.00 sati, koja će se održati u Dvorani za sastanke Ureda župana,

Vraniczanya 2, Karlovac (podrumska sala).

                Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

 

  • Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Županijske skupštine

2. Prijedlog Kodeksa ponašanja vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije

3. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Karlovačke županije za razdoblje od 2022. – 2028. godine

4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog imenovanja načelnika Policijske uprave karlovačke

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ekonomsko-turističke škole Karlovac

 

 

 

       Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost