Vijesti     -     Kontakti

8. sjednica Županijske skupštine

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:024-02/22-01/15
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 10. svibnja 2022.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

8. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 27. svibnja 2022. godine (petak) s početkom u 9.00 sati, koja će se održati u prostoru Velike gradske vijećnice Grada Karlovca,
Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

Predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d:

 

- Vijećnička pitanja

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Županijske skupštine
  2. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2021. godinu
  3. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove NATURA VIVA za 2021. godinu
  4. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2021. godinu
  5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac za provedbu postupka javne nabave i zaključivanje ugovora o nabavi za predmet nabave motorno gorivo i loživo ulje
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine Maja Malnar, dr.med.dent.
  7. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024. godine
  8. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

- odgovori na vijećnička pitanja sa 7. sjednice Županijske skupštine 

Predsjednik
Županijske skupštine

mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost