Vijesti     -     Kontakti

7. sjednica Županijske skupštine - 13.4.2022.

KLASA:024-02/22-01/9
URBROJ:2133-01/06-22-3
Karlovac, 30. ožujka 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

 7. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 13. travnja 2022. godine (srijeda), s početkom u 9.00 sati,

koja će se održati u prostoru Velike gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

 

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 

 Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o radu županice za II. polugodište 2021. godine

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine 

    Obrazloženje       Prilozi

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2021. godinu

5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu

        Obrazloženje

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2022. godini

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije

11. Prijedlog Odluke o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje usluge smještaja starijim i nemoćnim osobama u privatnom smještaju na području Karlovačke županije u 2022. godini

12.Prijedlog Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Karlovačke ljekarne Karlovac

14. Izvješće o radu Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za 2021. godinu

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za podmirenje dugovanja poreza na dodanu vrijednost Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. u likvidaciji

16 a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2021. godinu

     b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske u 2021. godini

17. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara te provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2021. godinu

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gimnazije Karlovac

19. Prijedlog Odluke o davanju kotlovnice na korištenje i upravljanje Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin

20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Karlovac

Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost