Vijesti     -     Kontakti

6. sjednica Županijske skupštine

KLASA: 024-02/22-01/4
URBROJ:2133-01/06-22-01
Karlovac, 28. veljače 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.

s a z i v a m

 

  1. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 11. ožujka 2022. godine (petak), s početkom u 9.00 sati, koja će se održati u dvorani restorana „Kristal“, na

adresi Matka Laginje 1, Karlovac

 

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  

  • Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije

2. Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Karlovačke županije u 2021. godini

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. - 2023. godine

5. Prijedlog Odluke o promjeni naziva ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i sklapanju Dodatka III Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije dentalne medicine Matije Dvornika, dr.med.dent.

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti specijalističke ordinacije opće medicine Zvjezdana Mareković Madžarac, dr.med.

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti ordinacije opće/obiteljske medicine Zlata Mateljak, dr.med.spec.

9. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2021. godini

10.Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika Karlovačke županije u 2021. godini

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije

12. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2022. godini

13. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe "Sv. Antun" Karlovac u 2022. godini

14. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Slunj

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac o dopuni potreba za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac o zaključivanju ugovora o nabavi za sve predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna

17.Izvještaj o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije u 2021. godini

18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje

19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za zaštitu ljudskih prava

20. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije

21.   a) Izvješće o radu Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu

        b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu

22. Izvješće o razminiranju Karlovačke županije za 2021. godinu

23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije o provođenju postupka javne nabave i sklapanju ugovora za predmet nabave dva vozila hitne medicinske službe

Predsjednik 

Županijske skupštine

mr.sc.Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost