Vijesti     -     Kontakti

5. sjednica Županijske skupštine

KLASA:021-04/21-01/47
URBROJ:2133/1-01/06-21-01
Karlovac, 6. prosinca 2021.

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine i članka 46. stavka 3.

s a z i v a m

 5. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije, za 16. prosinca 2021. godine (četvrtak), s početkom u 9.00 sati, koja će se održati elektroničkim putem.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  - Vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2021. godinu

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2021. godine

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2022. godini

7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2022. godini

8. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu

9. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2021. godinu

10. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2022. godinu

11. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ozalj

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za zdravlje Karlovačke županije

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Karlovačke županije

18. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Antikorupcijskog povjerenstva Karlovačke županije

19. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskih odbora:

a) Osnovne škole Katarine Zrinski Krnjak

b) Osnovne škole Draganić

c) Srednje škola Slunj

20. Program rada Županijske skupštine za 2022. godinu

- odgovori na vijećnička pitanja

Predsjednik

Županijske skupštine

mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost