Vijesti     -     Kontakti

16. sjednica Županijske skupštine Karlovačke županije

KLASA: 024-02/23-01/8
URBROJ:2133-01-01/07-23-1
Karlovac, 27. lipanj 2023.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

16. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 7. srpnja 2023. godine (petak) s početkom u 9.00 sati u prostoru Velike vijećnice

Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

                Predlažem sljedeći

 D n e v n i   r e d:

 - Vijećnička pitanja

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
 2. Prijedlog Statuta Karlovačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o pripajanju domova zdravlja u Duga Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću, Domu zdravlja Karlovac i promjeni naziva Doma zdravlja Karlovac
 5. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe
 6. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice Karlovac
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa o zakupu poslovnog prostora radi odlaska u privatnu praksu odnosno rad u ordinaciji Doma zdravlja Duga Resa za Margaretu Samovojsku dr.med.dent.
 10. Prijedlog Odluke o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Sveti Antun
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Ustanove Nikola Tesla Experience Center Karlovac
 13. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara te provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2022. godinu
 14. Izvještaj o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije u 2022. godini
 15. a) Izvješće o radu Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2022. godinu                                                                                                                                               b) Financijsko izvješće Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2022. godinu
 16. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2022. godinu
 17. Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove NATURA VIVA za 2022. godinu
 18. Godišnje izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2022. godinu
 19. Godišnje izvješće o radu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije za 2022. godinu
 20. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2022. godinu

 - odgovori na vijećnička pitanja    

   Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost