10. sjednica Županijske skupštine

KLASA:024-02/22-01/20
URBROJ:2133-01/06-22-1
Karlovac, 12. rujna 2022.

Na temelju članka 45. stavak 1. i članka 46. stavka 3. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

10. sjednicu Županijske skupštine Karlovačke županije koja će se održati dana 23. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 9.00 sati

koja će se održati u prostoru Velike gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, I. kat, Karlovac.

 Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 • Izvješće Mandatnog povjerenstva
 • Vijećnička pitanja
 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Županijske skupštine
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine - obrazloženje
  Polugodišnji  izvještaj   
  prilog 1    prilog 2   prilog 3    prilog 4    prilog 5     prilog 5-1   prilog 6    prilog 7
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2021. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu - obrazloženje
  1. Prijedlog Odluke
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba za dopunom Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godina) na području Karlovačke županije
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu Odluku o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne Karlovac o kupnji poslovnog prostora
 8. a. Prijedlog Plana zdravstvene zaštite Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine
  b. Prijedlog Plana promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Karlovačke županije za razdoblje od 2022. do 2025. godine
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na području Karlovačke županije u 2022. godini
 12. Prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti gospodarstvu za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Karlovačke županije u 2022. godini
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju kamate po „Programu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Srednje škole Duga Resa
 15. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u školskoj godini 2021./2022.
 16. Program rada Savjeta mladih Karlovačke županije za 2023. godinu
 17. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu u 2021. godini
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipdol
 19. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine Karlovačke županije
  1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanje
  2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo
  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik
  4. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu

  - odgovori na vijećnička pitanja

- dopuna materijala

 Predsjednik

Županijske skupštine

 mr.sc. Vlado Jelkovac