Vijesti     -     Kontakti

Županija

Simboli

Simboli

Obilježja Karlovačke županije opisana su u članku 5. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 23/20).

Grb Karlovačke županije

Zupanija grb 2015

Opis: štit trokutasti, u crvenom polju četiri srebrne grede, dolje u plavom sniženom šiljku oklopljeno rame okrenuto u desno drži srebrnu sablju sa zlatnom drškom, iznad zlatna šestokraka zvijezda.

 

Zastava Karlovačke županije

Zastava Karlovačke županije 2015

Opis: zastava je dimenzija, omjera visine i širine 2:1. Dvobojna po dužini: gore crvena (bordo), dolje zlatno žuta. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Županije dimenzija 2/3 visine zastave.

 

Svečana zastava Karlovačke županije

Opis: zastava je dimenzija 90 x 180 cm, osnovna boja je crvena (bordo). Rubovi su opšiveni zlatnim trakama, a na dnu repova ukrašeni zlatnim resicama. Na sredini zastave nalazi se grb Županije obrubljen zlatnim rubovima, a iznad grba u polukrugu natpis “Karlovačka županija” zlatnim slovima. Ispod grba, u repovima, je zlatni pleter u obliku hrastovog lišća.

Pribor za ovjes, nošenje i postavljanje sastoji se od ukrasnog zlatnog špaga – “Cordon”, alke i horizontalnog pozlaćenog štapa sa kuglama na krajevima, zatim koplja za nošenje i stalka za postavljanje.

 

Logo Karlovačke županije

Karlovacka zupanija novi logo

Opis: logotip Karlovačke županije je grafička interpretacija vjetrenjače - dječje igračke složene od kapljica koje simboliziraju mnoštvo rijeka i rječica županije, odnosno lista koji je simbol bogatstva šuma.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost