Vijesti     -     Kontakti

Savjetovanje s javnošću

O procesu savjetovanja

O procesu savjetovanja

Službenik za informiranje Karlovačke županije:


Ivona Kirinčić, mag.iur.

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 047/ 666-131 


Postupak savjetovanja s javnošću provodi se u skladu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije  br. 6a/15, 32/16) omogućuje učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja, olakšava interakciju tijela javne vlasti s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Nadležna upravna tijela Karlovačke županije objavljuju nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima s javnošću.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte općih akata za koje su savjetovanja u tijeku možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz svaki pojedini nacrt općeg akta. 

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na obrascu.

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH AKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI KODEKSA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH AKATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PLANOVI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:


PLAN_savjetovanja_2020.pdf 
PLAN_savjetovanja_2021.pdf 
PLAN_savjetovanja_2022.pdf 
PLAN_savjetovanja_2023.pdf 
PLAN_savjetovanja_2024.,pdf

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost