Javno savjetovanje - Proračun Karlovačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu