Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene objavljene su na internetskoj stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

REGISTAR UGOVOR O JAVNOJ I JEDNOSTAVNOJ NABAVI