Prostorno uređenje i graditeljstvo

URED U KARLOVCU:

U Karlovcu se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje općina Draganić, Krnjak, Lasinja i Vojnić.

URED U DUGA RESI:

U Dugoj Resi se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje Grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

URED U OGULINU:

U Ogulinu se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje Grada Ogulina te općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko.

URED U OZLJU:

U Ozlju se zaprimaju zahtjevi i izdaju akti za područje Grada Ozlja te općina Kamanje, Ribnik i Žakanje.

URED U SLUNJU:

U Slunju za područje Grada Slunja te općina Cetingrad i Rakovica.


OBRASCI PO ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13, 65/17):

OBRASCI PO ZAKONU O GRADNJI (NN 153/13, 20/17):

OBRASCI PO OSTALIM ZAKONIMA: