Vijesti     -     Kontakti

Projekt AcquaGuard

PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA Interreg IT-HR 2021-2027

„AcquaGuard“

 

NAZIV PROJEKTA: AcquaGuard

Prioritet programa: Zeleno i otporno zajedničko okruženje

Specifični cilj: 2.1. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na prirodnim rješenjima

Trajanje projekta: 30 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE: 1.2.2024. – 31.7.2026.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.213.505,00 €

UKUPNA EU SREDSTVA (80%): 1.770.804,00 €

DOPRINOS (20%): 442.701,00 €

 

SVRHA PROJEKTA I AKTIVNOSTI:

  • Projekt AcquaGuard promicat će prilagodbu klimatskim promjenama, prevenciju rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima i prirodnim rješenjima.
  • Projekt ima za cilj nadograditi kapacitete lokalnih i regionalnih vlasti u Italiji i Hrvatskoj za sustavno planiranje, integraciju i provedbu rješenja temeljenih na prirodi za borbu protiv klimatskih rizika i opasnosti, posebno poplava.

 

Projekt će:

  • razviti specifične baze podataka o rizicima za dvije projektne regije – Regione Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Karlovačku županiju
  • razviti baze podataka o rješenjima temeljenim na prirodi prvenstveno za borbu protiv rizika od poplava;
  • razviti i implementirati matricu za potporu odlučivanju za određivanje prioritetnih aktivnosti za smanjenje rizika i opasnosti od poplava i klimatskih promjena;
  • pripremiti teren za provedbu odabranih mjera i projekata njihovim integriranjem u ključne strateške i planske dokumente na lokalnoj i regionalnoj razini;
  • uključiti i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;
  • osigurati dugoročno iskorištavanje rezultata projekta i uspostaviti njihovo dugoročno praćenje.

 

PARTNERI: 

Acquaguard partneri


NOVOSTI 

15.05.2024. - Interreg IT-HR: Kick-off sastankom započele aktivnosti na projektu AcquaGuard

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost