Vijesti     -     Kontakti

 

 STREAM LOGO rgb erdf Karlovacka zupanija novi logo 

 

STRATEGIC DEVELOPMENT OF FLOOD MANAGEMENT (STRATEŠKI RAZVOJ SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA)

 

iznos

Cilj ovog projekta je uvođenjem novih tehnologija smanjiti rizike i štetne utjecaje od poplava na ugroženom području te pravovremeno obavještavanje stanovništva o nadolazećoj opasnosti. Postavljanjem telemetrijskih uređaja moć će se u ranoj fazi na više lokacija mjeriti vodostaje rijeka i detektirati moguće propuštanje nasipa, a postavljanjem videonadzora u realnom vremenu dobit će se uvid u stanje na plavljenom području. Kvalitetan sirenski sustav važan je element obrane od poplava  jer postojeći sustav za uzbunjivanje ne pokriva poplavom ugrožena područja. Postavljanjem uređaja i izradom programa za automatsko pokretanje sustava za uzbunjivanje, stanovništvo na ugroženom području dobit će na vrijeme informaciju o mogućoj poplavi što će doprinijeti pravovremenoj reakciji i sprječavanju samih šteta od poplava.

IMG 20200720 WA0025

Također, operativne snage civilne zaštite potrebno je opremiti odgovarajućim radiokomunikacijskim uređajima za provedbu složenih intervencija prilikom poplava, a strateškim planom organizirati sustav komunikacije prilikom navedenih intervencija. Sve te elemente potrebno je uvezati u jedan sustav, a to će se postići nadogradnjom geoinformacijskog sustava (GiS).

Uvođenje novih tehnologija zahtjeva i edukaciju osposobljavanja pripadnika žurnih službi za korištenje opreme, tehnike i programa te osposobiti i usavršiti zapovjedni kadar za vođenje i zapovijedanje na složenim intervencijama.

Karta

Analizirani su sljedeći poplavni scenariji na području Karlovačke županije:

  • poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja,
  • poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina),
  • poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave)

Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2020. - 30. lipnja 2023. godine

Prijavitelj i vodeći partner: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Program Europske teritorijalne suradnje: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

 

Vezani članci uz projekt STREAM:

Održana završna vježba projekta STREAM

Projektni partneri projekta STREAM u radnom posjetu Karlovcu

Završna edukacija Sustava upravljanja intervencijama

Projekt STREAM predstavljen djeci i mladima

Tragom STREAM projekta: 15 partnera i 21 institucija u Hrvatskoj i Italiji zajedno "protiv" poplava

Provedba druge faze edukacija GiS-a

Održana edukacija geoinformacijskog sustava za gradove i općine

Obilježen Dan civilne zaštite u Karlovačkoj županiji

Digitalna rješenja i izgradnja elektroničko - komunikacijske infrastrukture

Predstavljanje projekta STREAM - Strateški razvoj sustava obrane od poplava

 

SAZNAJTE VIŠE O PROJEKTU STREAM:

PROMOTIVNI VIDEO STREAM

https://www.italy-croatia.eu/web/stream

Flyer - STREAM

Letak - STREAM

footer no info

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost