Radovi - Nikola Tesla

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izvođenje radova na izgradnji stubišta, rasvjete i fotonaponske elektrane (solarni paneli) u sklopu projekta „Nikola Tesla Poduzetnički centar“ po grupama , Grupa 1. Izvođenje radova na izgradnji stubišta i Grupa 2. Rasvjeta i fotonaponska elektrana (solarni paneli).

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Sukladno gore navedenome u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi sa prilozima za predmetni postupak javne nabave na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/  i http://karlovacka-zupanija.com/kazup.hr/2021/Mapa_01_Glavni%20arhitektonski%20projekt.pdf