Izrada projektno-tehničke dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu

Karlovačka županija priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Izradu projektno-tehničke dokumentacije te studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za Regionalni distributivni centar za voće, povrće i industrijsko bilje u Cetingradu.

Temeljem članka 198. ZJN prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Nadalje, javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbu postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE