Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština

Predsjednik i podpredsjednici

Predsjednik i potpredsjednici


PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


mr.sc. VLADO JELKOVAC 


POTPREDSJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE


MATIJA KATIĆ bacc.ing.mech.


STIJEPAN MIKULANDRIĆ

 

 

PREDSJEDNIŠTVO ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE: 

  1. mr. sc. VLADO JELKOVAC, predsjednik Županijske skupštine Karlovačke županije 
  2. MATIJA KATIĆ, potpredsjednik Županijske skupštine Karlovačke županije 
  3. STJEPAN MIKULANDRIĆ, potpredsjednik Županijske skupštine Karlovačke županije 
  4. BRUNO BAJAC, tajnik Županijske skupštine Karlovačke županije 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost