Vijesti     -     Kontakti

Savjet za zdravlje

Članovi Savjeta za zdravlje: 

1. JOSIP ŽUNIĆ, predsjednik 

2. VIŠNJA MIHALIĆ-MIKULJAN, zamjenica predsjednika

3. NIKŠA ANTICA, član 

4. MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ, članica 

5. JASNA TOPIĆ, članica 

6. MARIJETA ĆELIĆ, članica 

7. JASMINA MIKAN, članica 

8. NADA DIKOVIĆ, članica 

9. LUKA NIKOLIĆ, član 

10. DARIO KEČA, član 

11. VALENTINA TOMIČIĆ ŽABČIĆ, članica 

12. IVANKA MAGDIĆ, članica 

13. DAVOR VUKELJA, član 

14. KAROLINA VIŽINTIN, članica

15. SAMIJA ROPAR, članica

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost