Savjet za zdravlje

Članovi Savjeta za zdravlje: 

1. JOSIP ŽUNIĆ, predsjednik 

2. VIŠNJA MIHALIĆ-MIKULJAN, zamjenica predsjednika

3. NIKŠA ANTICA, član 

4. MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ, članica 

5. JASNA TOPIĆ, članica 

6. MARIJETA ĆELIĆ, članica 

7. JASMINA MIKAN, članica 

8. NADA DIKOVIĆ, članica 

9. LUKA NIKOLIĆ, član 

10. DARIO KEČA, član 

11. VALENTINA TOMIČIĆ ŽABČIĆ, članica 

12. IVANKA MAGDIĆ, članica 

13. DAVOR VUKELJA, član 

14. KAROLINA VIŽINTIN, članica

15. SAMIJA ROPAR, članica