Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Povremena radna tijela / Savjet mladih

Savjet mladih

O nama

Tko/što je Savjet mladih?
Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Savjet mladih Karlovačke broji 10 članova + 10 zamjenika u životnoj dobi od 15 do 30 godina kojima je područje prebivališta Karlovačka županija.

Djelokrug rada Savjeta mladih:

 • raspravljanje o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga predstavničkog tijela JLP(R)S koji su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom predstavničkog tijela inicira u predstavničkom tijelu JLP(R)S donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprijeđivanje položaja mladih na području JLP(R)S, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprijeđivanje položaja mladih na području JLP(R)S te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjelovanje u radu predstavničkog tijela JLP(R)S prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području JLP(R)S davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,
 • sudjelovanje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, izrada pisanih očitovanja i prijedloga nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaganje i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • poticanje informiranja mladih o svim pitanjima značajnim za unaprijeđivanje položaja mladih, međusobne suradnje Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnje i razmjene iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • poticanje razvoja financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrška razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjelovanje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.

Način rada Savjeta mladih:

 • donošenje Poslovnika o radu,
 • održavanje redovitih sjednica najmanje jednom u tri mjeseca,
 • donošenje odluka većinom glasova,
 • donošenje Programa rada za svaku kalendarsku godinu koji sadrži sve aktivnosti Savjeta,
 • podnošenje godišnjeg Izvješća o radu predstavničkom tijelu JLP(R)S koje ga je osnovalo,
 • financijska sredstva za rad Savjeta osigurana u proračunu JLP(R)S.

KONTAKT:

Tel: 047/666-229
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Renato Bukovac, predsjednik
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Filip Franjković, zamjenik predsjednika
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ana Pešut, tajnica Savjeta
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Vijesti:
https://www.facebook.com/savjet.mladih.kazup/

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost