Etičko povjerenstvo

Povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa te promiče etička načela i standarde u službi. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i službenika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu od strane povjerenika za etiku Karlovačke županije ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, pritužbe na ponašanje čelnika upravnog tijela, pritužbe povjerenika za etiku za neetičko ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku,
  • daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,
  • daje mišljenja vezana uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa,
  • prati primjenu propisa na području etičkog postupanja službenika te predlaže njihove izmjene i dopune,
  • promiče etičke standarde u službi.

 

Sjedište povjerenstva

Karlovačka županija
Ured župana
Ambroza Vranyczanya 2
47 000 Karlovac