Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Povremena radna tijela / Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo

Povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene Etičkog kodeksa te promiče etička načela i standarde u službi. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

  • odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i službenika podnesene zbog toga što u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu od strane povjerenika za etiku Karlovačke županije ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
  • provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, pritužbe na ponašanje čelnika upravnog tijela, pritužbe povjerenika za etiku za neetičko ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku,
  • daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,
  • daje mišljenja vezana uz sadržaj i primjenu Etičkog kodeksa,
  • prati primjenu propisa na području etičkog postupanja službenika te predlaže njihove izmjene i dopune,
  • promiče etičke standarde u službi.

 

Sjedište povjerenstva

Karlovačka županija
Ured župana
Ambroza Vranyczanya 2
47 000 Karlovac

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost