Vijesti     -     Kontakti

Javna nabava

Postupci javne nabave

Javna nabava

U okviru svog djelokruga Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove pri Uredu župana obavlja poslove provođenja postupka jednostavne nabave i javne nabave za Županiju, od izrade Plana nabave Županije, istraživanja tržišta, izrade ugovora po provedenim postupcima, očitovanja na žalbe podnese u postupku nabave do poslova izvještavanja o provedenim postupcima. Nadalje, provodi postupke javne nabave za proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave, te obavlja poslove savjetovanja i sudjelovanja u izradi dokumentacije o nabavi i poziva za dostavu ponuda kod proračunskih korisnika Županije. U Odsjeku je uspostavljena centalizirana izrada i evidencija narudženica koje se ispostavljaju za potrebe Upravnih odjela Županije, narudžbenice se izrađuju u sustavu WINgps temeljem zahtjevnica dostavljenih od strane Upravnih odjela Županije.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost