Javna nabava

U okviru svog djelokruga Odsjek za javnu nabavu i tehničke poslove pri Uredu župana obavlja poslove provođenja postupka jednostavne nabave i javne nabave za Županiju, od izrade Plana nabave Županije, istraživanja tržišta, izrade ugovora po provedenim postupcima, očitovanja na žalbe podnese u postupku nabave do poslova izvještavanja o provedenim postupcima. Nadalje, provodi postupke javne nabave za proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave, te obavlja poslove savjetovanja i sudjelovanja u izradi dokumentacije o nabavi i poziva za dostavu ponuda kod proračunskih korisnika Županije. U Odsjeku je uspostavljena centalizirana izrada i evidencija narudženica koje se ispostavljaju za potrebe Upravnih odjela Županije, narudžbenice se izrađuju u sustavu WINgps temeljem zahtjevnica dostavljenih od strane Upravnih odjela Županije.