Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za gospodarstvo

Poljoprivreda

Poljoprivreda

OPIS DJELATNOSTI:

  • provođenje programa kreditiranja poljoprivrede na području županije, informiranje i savjetovanje poljoprivrednika, zaprimanje, obrađivanje i predlaganje zahtjeva za kreditiranje, kontrola namjenskog korištenja, suradnja s poslovnim bankama, praćenje realizacije kredita
  • predlaganje i provođenje Programa potpora Karlovačke županije za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, informiranje poljoprivrednika,
  • suradnja s resornim Ministarstvom i provođenje Zakonskih regulativa
  • suradnja s jedinicama lokalne samouprave, drugim županijama i ostalim institucijama na provođenju pojedinih programa za unapređenje poljoprivrede
  • organiziranje i sudjelovanje na stručnim skupovima i manifestacijama koje promiču poljoprivrednu proizvodnju
  • praćenje stanja u poljoprivredi i pripremanje izvješća o ostvarenim potporama u poljoprivredi i drugo
  • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
  • prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova
  • vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

DOKUMENTI:

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2021 – 2023. GODINE

Informacija o dodijeljenim potporama male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u 2021. godini

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost