Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš

Planski poslovi i zaštita okoliša

Planski poslovi i zaštita okoliša

VAŽNI DOKUMENTI:

Program zaštite zraka u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2017.-2021.godine
- Prostorni plan Karlovačke županije 
- Stručna podloga zaštite prirode Karlovačke županije 
- Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013.-2016. godine
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Hidrogeološko podloga 
- Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije - Idejno rješenje:

Plan gospodarenja otpadom Karlovačke županije
Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. - 2022. godine
Odluka o zaštiti izvorišta Zdiška, Zagorska Mrežnica, Vrelo i Kosanović vrelo na području Karlovačke upanije, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara

Odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Obrh i Opara

Utvrđivanje zona sanitarne zašite izvorišta Mostanje:

NACRT

POZIV za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje
NACRT Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje
PRILOZI:
-Prilog 7. i 7.1.
-Prilog 8. i 8.1.
-Prilog 9. i 9.1.
-Prilog 10.

ODLUKA

ODLUKA o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta Mostanje
PRILOZI:
-Prilog 7
-Prilog 8
-Prilog 9
-Prilog 10

E-nekretnine:

Obrazac zahtjeva za izdavanje mišljenja o usklađenosti procjembenog elaborata sa Zakonm o procjeni vrijednosti nekretnina

Izvješće o tržištu nekretnina za 2023. godinu za područje Karlovačke županije
Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Karlovačke županije

Izvješće o tržištu nekretnina za 2021. godinu za područje Karlovačke županije
Izvješće o tržištu nekretnina za 2020. godinu za područje Karlovačke županije

Indeksni nizovi za Karlovačku županiju

Izvješća o izvršenju Planova gospodarenja otpadom:

Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2022. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2020. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2019. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2018. godinu
Izvješće o izvršenju Planova gospodarenja otpadom za 2017. godinu

AŽURIRANO Predložak za izradu Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

OBRASCI:

Dozvola za gospodarenje otpadom:

UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJA OTPADOM:

https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja

OČEVIDNICI:

Očevidnik oporabe otpada za koju nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom
Očevidnik nusproizvoda
Očevidnik reciklažnih dvorišta
Očevidnik trgovaca otpadom
Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom
Očevidnik prijevoznika otpada

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost