Osoba zadužena za nepravilnosti


Bruno Bajac, mag. iur.

tel. 047 / 666 141
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN broj 78/15, 102/19) župan Karlovačke županije imenovao je osobu zaduženu za nepravilnosti u Karlovačkoj županiji.

Prema članku 8. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/12) osoba za nepravilnosti odgovorna je za:

  • zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,
  • praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima
  • suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Nepravilnost jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.