Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za školstvo / Odgoj i obrazovanje

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Upravni odjel za školstvo u Karlovačkoj županiji na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN br. 67/14 i 63/20), donosi  Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. na području Karlovačke županije.

Obavještavaju se roditelji odnosno staratelji da su upisu u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021/22. obavezna pristupiti djeca rođena od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine i djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini.

Postupak predbilježbi provodit će se sukladno s Planom upisa prema utvrđenim upisnim područjima, a uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera.

U skladu sa zakonskim odredbama utvrđeni su popisi djece obveznika upisa u prvi razred u školskoj godini 2021/22. te će roditeljima od strane škole biti upućeni pozivi u kojima je naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja predbilježbe i liječničkog pregleda, a koje je prethodno usklađeno sa Službom školske medicine Zavoda za javno zdravstvo.

U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece ili za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, roditelji ili staratelji upućuju zahtjev Upravnom odjelu za školstvo u Karlovačkoj županiji najkasnije do 31. ožujka 2021. godine na Obrascima 6:
ZAHTJEV ZA PRIJEVREMENI UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE
ZAHTJEV ZA PRIVREMENO OSLOBAĐANJE OD UPISA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Za sve ostale informacije roditelji se mogu obratiti školi kojoj dijete pripada prema upisnom području, nadležnom školskom liječniku u zdravstvenoj ustanovi ili Upravnom odjelu za školstvo u Karlovačkoj županiji. 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost