Pročelnica Upravnog odjela: Maria Stojković, univ.spec.oec
v.d. Pročelnik Upravnog odjela: Davide Dujmić, mag.oec.
Adresa: A. Vranyczanya 2, 47000 Karlovac (prvi kat)
Telefon: 047/666-119, 047/666-202
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Djelatnost Upravnog odjela:

 • obavlja poslove vezane uz planiranje, pripremu i izradu Proračuna, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, izradu pratećih akata, prati izvršenje Proračuna, izrađuje godišnje i polugodišnje Izvještaje o izvršenju Proračuna i izrađuje periodične izvještaje o izvršenju Proračuna
 • prati i koordinira ostvarenje proračunskih prihoda
 • obavlja poslove kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih/izvanproračunskog korisnika, trgovačkih društava i ustanova čiji je osnivač/vlasnik/suvlasnik
 • prati financijsko poslovanje pravnih osoba čiji je osnivač/vlasnik/suvlasnik Županija
 • utvrđuje rješenjem porez na cestovna motorna vozila
 • prati i surađuje na provedbi EU projekata
 • obavlja poslove vezane uz zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje
 • obavlja financijsko poslovanje Županije i računovodstveno-knjigovodstvene poslove Županije
 • vodi poslovne knjige i pomoćne evidencije
 • izrađuje propisane financijske izvještaje i vodi blagajničko poslovanje Županije
 • prati stanje i promjene na materijalnoj i nematerijalnoj imovini
 • obračunava i isplaćuje plaću i drugi dohodak
 • izrađuje i provedi akte kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonima i podzakonskim propisima.