Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Služba za reviziju

O nama

Sjedište: A. Vraniczanya 4, 47 000 Karlovac
Pročelnica: Marija Brazdičić
Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 047/666-112

Služba za unutarnju reviziju ustrojena je kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih upravnih tijela, izravno i isključivo odgovorna Županu. Služba unutarnje revizije obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji, unutarnje revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika, te trgovačkih društava i drugih obveznika podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti (izuzev onih korisnika proračuna koji su uspostavili unutarnju reviziju samostalno u skladu s važećim propisima).

Osnovna uloga unutarnje revizije jest stvaranje dodatne vrijednosti i poboljšanje poslovanja organizacije. Rukovođena filozofijom dodane vrijednosti unutarnja revizija pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva, kao što su:

  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način;
  • usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima;
  • zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti;
  • jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva;
  • pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost