ZAKLJUČAK o donošenju Strategije savjetovanja s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. i Strategija savjetovanja s dionicima i javnošću