Vijesti     -     Kontakti

ZAKLJUČAK o donošenju Strategije savjetovanja s dionicima i javnošću u okviru postupka izrade Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. i Strategija savjetovanja s dionicima i javnošću

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost