ZAKLJUČAK o donošenju Komunikacijske strategije Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. i Komunikacijski akcijski plan