RJEŠENJE -Zahvat" Vađenje nanosa iz rijeke Mrežnice u gradu Duga Resa i odlaganje izvađenog nanosa"

RJEŠENJE -Zahvat" Vađenje nanosa iz rijeke Mrežnice u gradu Duga Resa i odlaganje izvađenog nanosa"